www.labradordog.sk    Posledná aktualizácia:   18.04.2018      
slovak english 
 
 Video 
    2013  
 
   
OB Z-Mošnov OB Z-Turňa n/Bodvou    


    2012
 
9 týždňov 10 týždňov Prinášanie-Finnie Prinášanie z vody
 
     
9 mesiacov      


    2011  (.wmv)
 
Ovládateľnosť na diaľku Privolanie s ľahni Prinášanie-Atrey Prinášanie-Yaky
 
     
Obedience 1      


    2010  (.wmv)
 
   
Frisbee Šmýkanie    


    2009  (.wmv)
 
OB Z OB Z OB Z OB Z
 
Yaky prináša dummy Vysielanie doprava Vysielanie doľava OB Z