www.labradordog.sk    Posledná aktualizácia:   18.10.2021      
slovak english 
 
 Video 


    2013  
     
OB-Mošnov OB-Turňa n/Bodvou      

    2012
9 týždňov 10 týždňov Prinášanie-Finnie Prinášanie z vody 9 mesiacov

    2011  (.wmv)
Ovládateľnosť na diaľku Privolanie s ľahni Prinášanie-Atrey Prinášanie-Yaky Obedience 1

    2010  (.wmv)
     
Frisbee Šmýkanie      

    2009  (.wmv)
OB Z OB Z OB Z OB Z Yaky prináša dummy
 
   
Vysielanie doprava Vysielanie doľava OB Z