www.labradordog.sk    Posledná aktualizácia:   10.08.2021      
slovak english 
 
 Obedience 

Čo je Obedience | Atrey | Yaky | Finnie | Ellie  Obedience a my 


Obedience = poslušnosť

Je to najťažšia skúška poslušnosti v rámci svetových meradiel, schválená na Slovensku v roku 2008. Slovenský ekvivalent anglického slova obedience je poslušnosť. Obedience je jeden z rýchlo sa rozširujúcich psích športov, ktorý si našiel cestu z Anglicka do ďalších krajín sveta. Veľmi rýchlo si získala nadšencov najmä v štátoch severnej Európy, nakoľko donedávna nebolo možné v týchto krajinách skladať skúšky z obrany. Vďaka tradícií sa reprezentanti Škandinávie a Dánska aj teraz umiestňujú na popredných priečkach svetových súťaží.

Cieľom výcviku obedience je naučiť psa cvičiť v spolupráci so psovodom určené cviky definovaným spôsobom. Dôraz sa kladie na precíznosť cvičenia, ochotu psa radostne plniť príkazy psovoda a schopnosť psa pracovať vo vzdialenosti od psovoda. Psovod a pes by mali predviesť celkovo dobrý vzájomný vzťah. Obedience ponúka nové prvky, pri ktorých je možné predviesť dokonalú súhru psa a psovoda. Má začiatočnícky stupeň a stupne 1-3.

Skúšky/preteku sa môžu zúčastniť psy s preukazom pôvodu aj bez neho, pokiaľ im to ich fyzický a zdravotný stav dovoľuje. V hodnotení sa prihliada na telesnú stavbu a povahové vlastnosti psa. Táto skúška je vhodná pre všetky plemená psov, aj pre také, ktoré nie sú predurčené na služobný výcvik, či vrcholovú športovú kynológiu. Výhodou pri cvičení je zvýšený temperament psa, jeho pevná nervová sústava a radosť z cvičenia. Na cvičenie obedience nepotrebujete žiadne špeciálne technické a výcvikové pomôcky ani veľký výcvikový priestor.

Skúšobný poriadok poslušnosti "Obedience" v SR platný od 1.1.2012  (.pdf):  

Trieda OB Začiatočníci    Trieda OB 1    Trieda OB 2    Trieda OB 3


Zdroj: www.dog-obedience.sk


Naše začiatky a súčasnosť

Mojim prvým psíkom, s ktorým som sa začala venovať naozajstnému výcviku a nácviku poslušnosti ako takej, (a nie len klasickému sadni, ľahni, čo boli samozrejme aj moje začiatky ešte s našou najstaršou sučkou zlatého retrievera Jenny), bol labrador Atrey Joy in motion.
Keďže labrador retriever je poľovné plemeno, tak náš výcvik sa uberal aj týmto smerom, či už príprava na chovné skúšky na overenie vrodených vlôh retrieverov, alebo aj poľovné skúšky ako Jesenné skúšky malých plemien a Jesenné skúšky retrieverov.

Avšak v roku 2009, keď mal Atrey dva roky, sme začali cvičiť poslušnosť u Danky Tóthovej s ďalšími cvičencami, z čoho sa nakoniec, chtiac nechtiac, vykľula príprava na skúšky a preteky Obedience. Postupne sme sa spoločne učili nové cviky a triky ako pripraviť psa na túto obzvlášť ťažkú skúšku.
S Atreyom som sa zúčastňovala pretekov v rokoch 2009-2011, úspešne sme zložili skúšky v triede OB Z aj OB 1.

V roku 2011 som sa začala pripravovať na skúšky s mojim druhým psom, čiernym labradorom Tintagel Winds Yakety Yak, Yaky, s ktorým som nasledujúcu sezónu aj súťažilia. Vzhľadom k jeho nie celkom vhodnému zdravotnému stavu na súťažné prezentovanie sa v tomto športe, sme museli ukončiť naše spoločné pôsobenie, avšak Yaky aj napriek všetkému, bol veľmi učenlivý a šikovný psík, s ktorým sme spoločne zložili skúšky OB Z aj OB 1.

Keďže tento šport sa mi veľmi zapáčil, no však k lepším výsledkom bolo treba roky skúsenosti, vychytania rôznych výcvikových chýb a získania zručností hlavne mňa ako psovoda.
V roku 2012 k nám pribudla sučka plemena Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Dragonflame´s Spread Your Wings, Finnie, ktorú sme si vyberali práve kvôli Obedience. Chceli sme ostať pri poľovnom plemene retrievera, ale hľadali sme niečo menšie, ľahšie a rýchlejšie ako je labrador, vhodné na športové účely a súťaženie v Obedience. A našli sme. Začal sa výcvik už len metódou clicker tréningu, ktorý priniesol svoje vytúžené ovocie. Od roku 2013 sa aktívne zúčastňujeme súťaží Obedience, kde dosahujeme krásne výsledky. V súčasnosti máme zložené skúšky v triedach OB Z, OB 1 a pomaly sa pripravujeme na vyššiu triedu OB 2.